2. fundur 13. júlí 2022 kl. 01:00 - 10:00 Suðurlandsvegi 1-3
Nefndarmenn
  • Gunnar Aron Ólason formaður
  • Þórunn Dís Þórunnardóttir aðalmaður
  • Steindór Tómasson aðalmaður
  • Þröstur Sigurðsson aðalmaður
  • Svavar L. Torfason aðalmaður
Starfsmenn
  • Haraldur Birgir Haraldsson embættismaður
Fundargerð ritaði: Birgir Haraldsson Skipulags- og byggingarfulltrúi

1.Gunnarsholt L164495, Heklugerði, stækkun lóðar.

2205060

Landgræðslan, Gunnarsholti, 851 Hella, kt 710169-3659 sækir hér með um stækkun lóðar.
Lóðin sem um ræðir er skráð hjá Þjóðskrá sem Heklugerði og er með landeignanúmerið L164536. Núverandi stærð lóðar er mæld 1.048,6 m2 en eftir stækkun yrði hún 1.602,8 m2. Stækkun lóðarinnar yrði tekin úr landi Gunnarsholts, landeignanúmer L164495. Samþykki Ríkiseigna liggur fyrir.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti.

2.Foss og Árbær. Stofnun tveggja lóða.

2204013

Sveitarstjórn hefur samþykkt að stofnaðar verði tvær 10 ha lóðir úr jörðunum Fossi L164479 og Árbæ L164470.
Lóðirnar tvær héldu upprunalandnúmerum jarðanna en fengju heitin Foss 1 og Árbær 1.
Það sem eftir stendur af jörðinni Foss L164479 fengi heitið Foss 3, verði 1303 ha að stærð eftir skiptin og fengi landeignanúmerið L234119. Jafnframt fengi lóðin Foss lóð A heitið Foss 2 samhliða stofnun.
Það sem eftir stendur af jörðinni Árbæ L164470 fengi heitið Árbær 3, verði 1358 ha að stærð eftir skiptin og fengi landeignanúmerið L234127.
Samhliða yrði skipt út 2 ha lóð úr jörðinni Árbær frá samningum fyrri tíðar við landeigendur. Sú lóð fengið heitið Árbær 2 og landeignanúmerið L234126. Stofnun lóðanna er í samræmi við uppdrætti frá Landnotum dags. 17.5.2022.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né áformuð heiti á lóðum.

3.Sigöldustöð. Mat á umhverfisáhrifum.

2206026

Landsvirkjun hefur hafist handa við mat á umhverfisáhrifum vegna stækkunar Sigöldustöðvar. Lögð er fram tillaga að matsáætlun.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fram lagða matsáætlun en áskilur sér rétt til frekari umsagnar á síðari stigum ef þurfa þykir.

4.Tröllkonugil. Efnistaka framvkæmdaleyfi

2206059

Efla fyrir hönd Þjótanda ehf sækir um framkvæmdaleyfi til efnistöku úr svokölluðu Tröllkonugili. Um er að ræða möl og sand allt að 50.000 m³ og er í samræmi við skilmála í aðalskipulagi fyrir svæðið. Umsókn send 24.5.2022.
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimild verði veitt fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli heimilda innan aðalskipulags Rangárþings ytra þar sem skilgreind er efnistaka á umræddu svæði. Niðurstaða nefndarinnar er að umrædd efnistaka sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

5.Ljósleiðari frá Þjórsá að Hólsá. Umsókn um framkvæmdaleyfi.

2206031

Elísabet Guðbjörnsdóttir frá Ljósleiðaranum ehf óskar eftir framkvæmdaleyfi til lagningar ljósleiðara frá Þjórsá í vestri að Hólsá í austri. Tillaga að lagnaleið lögð fram. Bréf frá Fjarskiptastofu lagt fram þar sem stofnunin leggur áherslu á mikilvægi umræddrar framkvæmdar.
Afgreiðslu um framkvæmdaleyfi er frestað þar sem frestur landeigenda til athugasemda í samráðsferli er til 15. júli.

6.Ægissíða 1, L165451. Deiliskipulag

2205057

Eigendur Ægissíðu 1, L165451, óska eftir heimild til að leggja fram deiliskipulag fyrir land sitt. Gert verði ráð fyrir tveimur lóðum með heimild til byggingar á íbúðarhús, skemmu/hesthúsi og gestahúsi á hvorri lóð í samræmi við framlagða tillögu frá Helga Kjartanssyni dags. 9.5.2022.
Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

7.Rimakotslína 2. Breyting á aðalskipulagi

2203006

Sveitarfélagið, í samráði við Landsnet, vinnur að breytingu á aðalskipulagi vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á flutningskerfi raforku á Suðurlandi.
Verkefnið nefnist Rimakotslína 2 (RI2) og snýr að lagningu nýs 132 kV jarðstrengs sem mun liggja frá tengivirkinu á Hellu að tengivirki á Hvolsvelli og þaðan að tengivirki Rimakots í Rangárþingi eystra, alls um 36 km. Þaðan verður lagður strengur áfram til Vestamannaeyja.
Sameiginleg lýsing skipulagsáforma var í kynningu til og með 27.4.2022.
Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst skv. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

8.Minni Vellir. Afmörkun vatnsverndarsvæðis

2109011

Rangárþing ytra hefur samþykkt að endurskoða afmörkun vatnsverndarsvæðis fyrir Tvíbytnulæk og Kerauga í ljósi áhrifa sem fyrri afmörkun hafði á nærliggjandi svæði. Óskað var eftir áliti Íslenskra orkurannsókna, ÍSOR, og barst greinargerð frá Daða Þorbjörnssyni jarðfræðingi dags. 1.9.2021 þar sem lögð var fram tillaga að breytingum á fyrri afmörkun eftir nákvæmari skoðun ÍSOR. Það álit tók ekki tillit til fyrri samþykkta um byggingarheimildir á svæðinu og var því endurskoðað. Nýtt álit ÍSOR barst 7.3.2022 þar sem búið er að lagfæra mörk grannsvæðis til betri vegar.
Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd skv. 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun.

9.Landmannahellir. Breyting á deiliskipulagi

2007003

Umhverfisstofnun í samráði með sveitarfélaginu ásamt hagsmuna- og rekstraraðilum í Landmannahelli hefur lagt fram tillögu að breytingum á gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið. Tillagan var augýst frá og með 30.3.2022 til og með 11.5.2022. Athugasemdir og ábendingar bárust frá Hellismönnum, Umhverfisstofnun, Minjastofnun og Heilbrigðiseftirliti Suðurlands. Lögð er fram samantekt athugasemda og viðbrögð nefndarinnar við þeim.
Skipulagsnefnd fjallaði um fram komnar athugasemdir og ábendingar. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu.

10.Sólstaður. Deiliskipulag

2203079

Landeigendur hafa óskað eftir breytingu á gildandi deiliskipulagi frá 26.2.2021. Breytingin felur í sér að hluta núverandi lóða er skipt upp og fara því í 13 úr 10. Auk þess breytist afmörkun einnar lóðar. Útmörk svæðisins verða óbreytt. Tillaga frá Eflu dags. 14.3.2022. Tillagan var auglýst frá og með 20.4.2022 til og með 1.6.2022. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma.
Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.

11.Íbúðasvæði austan Árbæjarvegar. Deiliskipulag

2203105

Sveitarfélagið í samvinnu með lóðarhöfum frá Árbyrgi að Heiðarbrún með báðum meðtöldum hafa sameinast um gerð deiliskipulags fyrir íbúðasvæði austan Árbæjarvegar. Skipulagið tekur til 17 lóða og í gildi eru þrjú deiliskipulög á svæðinu frá árunum 2011 til 2021 og verða þau felld úr gildi við gildistöku þessa skipulags. Óskað hefur verið eftir undanþágu til Innviðaráðuneytisins frá grein 5.3.2.5 í skipulagsreglugerð vegna fjarlægðar milli bygginga og vega. Tillagan hefur verið send til grenndarkynningar til allra lóðarhafa á svæðinu og jafnframt auglýst frá og með 20.4.2022 til og með 1.6.2022. Ábending barst frá landeiganda um breytingar á innkeyrslu að lóðum, beiðni annars landeiganda barst um fjölgun lóða úr sínu landi, staðfesting frá ráðuneyti barst 1.6.2022.
Skipulagsnefnd fjallaði um fram komnar athugasemdir og ábendingar. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu.

12.Hallstún L209741 deiliskipulag

2111023

Linda B. Gunnlaugsdóttir hefur fengið heimild til að leggja fram deiliskipulag af landi sínu, Hallstúni L209741. Lögð er fram tillaga þar sem gerð er grein fyrir byggingu á allt að 150 m² frístundahúsi, 250 m² skemmu / hesthúsi og allt að 20 m² snyrtingu. Aðkoma að skipulagssvæðinu er frá Landvegi nr. 26 og um Ölversholtsveg nr. 303. Tillagan var auglýst frá og með 20.4.2022 til og með 1.6.2022. Vegagerðin sendi frá sér athugasemd vegna fjarlægða á milli tenginga við Ölversholtsveg
Skipulagsnefnd fjallaði um fram komnar athugasemdir og ábendingar. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu.

13.Geysisflatir. Deiliskipulag tjaldsvæðis

1804029

Oddur Hermannsson fyrir hönd Landmerkja ehf hefur lagt fram tillögu að deiliskipulagi fyrir tjaldsvæðið á Geysisflötum. Tillagan gerir ráð fyrir starfsemi við tjaldsvæði og þjónustu skv. leigusamningi á lóð sveitarfélagsins. Skipulagsgögn frá Landform dags. 16.3.2022. Tillagan var auglýst frá 20.4.2022 til og með 1.6.2022. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma.
Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.

14.Gaddstaðir íbúðasvæði í stað frístundasvæðis

1802002

Rangárþing ytra hefur samþykkt að gera breytingar á landnotkun í aðalskipulagi fyrir lóðir úr Gaddstöðum þar sem stór hluti svæðisins er breytt úr frístundasvæði í íbúðasvæði. Lögð er fram tillaga að breytingu á gildandi deiliskipulagi fyrir þann hluta svæðisins sem þegar hefur hlotið staðfestingu í aðalskipulagi sem íbúðasvæði, þar sem skilmálar hafa verið skilgreindir að nýju. Viðkomandi tillaga var auglýst frá 18.5.2022 til og með 29. júní. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma.
Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.

15.Hrafnhólmi og Hrafntóftir 3, deiliskipulag

2205007

Eigandi Hrafnhólma og Hrafntófta 3 hefur lagt fram deiliskipulag af lóðunum. Gert er ráð fyrir byggingu íbúðarhúss, gestahúss og skemmu á hvorri lóð skv. skipulagsgögnum frá Eflu dags. 4.5.2022. Tillagan var auglýst frá og með 18.5.2022 til og með 29. júní sl. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma.
Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.

16.Króktún, Nátthagi. Deiliskipulag

2102011

Fjóla Kristín B. Blandon hefur fengið heimild til að leggja fram deiliskipulag af lóðinni Króktún L164986, Nátthaga, þar sem ráðgert er að byggt verði íbúðarhús og bílskúr. Lögð er fram tillaga frá Eflu dags. 10.11.2021.
Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

17.Maríuvellir. Klettur. Deiliskipulag íbúðarlóða.

2203002

Landeigendur hafa fengið heimild til að leggja fram deiliskipulag af íbúðarlóð á jörð sinni. Innan lóðarinnar er heimilt að byggja íbúðarhús, bílskúr, skemmu og gestahús til samræmis við meðfylgjandi tillögu frá Eflu dags. 31.5.2022.
Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Fundi slitið - kl. 10:00.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?