Launafulltrúi

Launafulltrúi

Rangárþing ytra óskar eftir að ráða launafulltrúa á skrifstofu sveitarfélagsins í 100% stöðu. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:
• Launavinnsla og frágangur launa
• Launaröðun og launagreiðslur skv. kjara- og ráðningarsamningum
• Upplýsingagjöf varðandi launavinnslu og kjaratengd mál
• Ýmis umsjón og utanumhald í tengslum við starfsmannakerfi og upplýsingar
• Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda í málum tengdum mannauði og starfsmannahaldi
• Gerð launaáætlana, þátttaka í stefnumótun, greining og úrvinnsla gagna
• Önnur verkefni við bókhald o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun skilyrði
• Þekking og reynsla af launavinnslu og/eða bókhaldi skilyrði
• Þekking á Excel, Navision, Vinnustund og One-system og almenn tölvukunnátta áskilin
• Reynsla af mannauðskerfum og jafnlaunavottun ákjósanleg
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og metnaður til að ná árangri

Hjá Rangárþingi ytra starfa um 150 manns í allt hjá hinum ýmsu stofununum en skrifstofa sveitarfélagsins er staðsett á Hellu.

Umsóknarfrestur er til 29. desember. Umsókn skal senda með rafrænum hætti á klara@ry.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Klara Viðarsdóttir fjármálastjóri (klara@ry.is) og Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri (agust@ry.is).

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?