VISS, vinnu og hæfingarstöð óskar eftir að ráða deildarstjóra á Hvolsvelli

VISS, vinnu og hæfingarstöð óskar eftir að ráða deildarstjóra á Hvolsvelli

VISS vinnu og hæfingarstöð óskar eftir að ráða deildastjóra í 55% stöðu frá 1. janúar 2022 sem getur aukist með vorinu. VISS er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu sem vinnur eftir hugmyndafræði „þjónandi leiðsögn“ og „sjálfstætt líf“. Um er að ræða nýja starfseiningu á Hvolsvelli sem hóf starfsemi í janúar 2021. Deildarstjórinn vinnur samkvæmt lögum 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 auk tengdra reglugerða.

Helstu verkefnin eru :

 • Daglegt utanumhald um rekstur og starfsemina
 • Starfsmannahald
 • Móta stefnu og markmið þjónustunnar í samráði við forstöðumann
 • Verkefnaöflun og að verkefni sé við hæfi hvers og eins

Helstu markmið starfsins eru:

 • Faglegt starf með fötluðu fólki
 • Leiðbeina, styðja og hvetja
 • Skapa öryggi og vellíðan á vinnustað
 • Efling sjálfsákvörðunarréttar fatlaðs fólks

Hæfniskröfur:

 • Menntun í þroskaþjálfa eða Háskólapróf (BA/BS) á sviði uppeldis- eða félagsvísinda.
 • Reynslu af stjórnun og starfsmannahaldi
 • Leiðtoga og skipulagshæfileikar
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Jákvæðni og góð þjónustulund
 • Almenn tölvukunnátta æskileg

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags og/eða Iðjuþjálfafélags Íslands

VISS vinnu og hæfingarstöð óskar eftir að ráða deildastjóra í 55% stöðu frá 1. janúar 2022 sem getur aukist með vorinu. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?