Almennt

Rangárþing ytra er aðili að Sorpstöð Rangárvallasýslu bs. sem er byggðasamlag sem nær yfir Rangárvallasýslu að undanskildum Eyjafjöllum.  Sorpstöðin, sem starfað hefur frá árinu 1993, annast alla meðhöndlun og förgun úrgangs í umboði sveitarfélaganna þriggja sem nú eiga aðild að stöðinni.

Hér má nálgast Sorphirðubæklingin - þar eru allar upplýsingar um sorphirðu í Rangárvallasýslu - til stendur að uppfæra bæklinginn.

1. desember 2017 breyttist fyrirkomulag á meðferð heimilissorps og endurnýtanlegs úrgangs í Rangárvallasýslu. Sorpstöð Rangárvallasýslu heldur utanum verkefnið fyrir sveitarfélögin í sýslunni.

Nú eru þrjár sorptunnur við hvert heimili.

SVARTA tunnan er fyrir almennt heimilissorp.
BLÁA tunnan er fyrir pappír og pappa.
GRÆNTA tunnan er fyrir plast.

Eigendur frístundahúsa sem eiga hús við fastar sorphirðuleiðir geta samið beint við þjónustuaðila um sorphirðu og tunnulosun. 

Fyrir þá sem ekki hafa tök á þessari þjónustu vegna staðsetningar húss eða af öðrum ástæðum þá eru gámar staðsettir sunnan vegar við söluskálann að Landvegamótum og á Hellu fyrir heimilisúrgang, bæði óendurvinnanlegan og pappa. Mikilvægt er að enginn annar úrgangur fari í þessa gáma og að fullkomlega sé staðið að flokkun í þá. Verði misbrestur á þessu gæti þurft að leita annarra og þrengri leiða vegna afsetningar heimilisúrgangs frá sumarhúsum. Óþarft er að taka fram að mjög dýrt er að afsetja óflokkaðan úrgang og með því að virða ekki flokkunarreglur eru einstaklingarnir sjálfir að leggja auknar fjárbyrðar á samfélagið.

Upplýsingar um grenndarstöðvar sem eru tvær í Rangárþingi ytra er að finna hér.  

Allan annan úrgang en heimilisúrgang, s.s. timbur, málma, grófan úrgang o.fl., skal fara með á gámavöll á Strönd. Einnig er tekið á móti heimilisúrgangi á gámavelli. Húsráðanda er heimilt að afsetja á sjö daga fresti heimilisúrgang allt að 2 m³ án gjaldtöku. Gjald er að öðru leyti tekið fyrir úrgang skv. vigt og gjaldskrá. Aðal Gámavöllur sveitarfélagsins er á Strönd á Rangárvöllum. 

Fyrirtæki, á sama hátt og frístundahúsaeigendur, annast sjálf um sín sorpmál. Fyrirtæki geta valið að fara með flokkaðan úrgang á gámavöllinn á Strönd eða kaupa þjónustu hjá verktökum sem slíka þjónustu bjóða. Fyrirtæki greiða fyrir allan gjaldskyldan úrgang, skv. vigt og gjaldskrá, sem komið er með á Strönd.  Athugið að lokað er á fimmtudögum og sunnudögum á Strönd og eins er lokað alla helgidaga.

Gjald fyrir meðhöndlun úrgangs frá fasteignum í sýslunni er innheimt með fasteignagjöldum og er hægt að sjá gjaldskrána hér.

Sveitarfélögin útvega eingöngu heimilum þrjú 240 ltr. ílát undir heimilisúrgang og er losun þeirra og stofngjald innifalið í gjaldskránni. Óski eigendur íbúðarhúsnæðis eftir fleiri eða stærri ílátum fyrir heimilisúrgang er viðkomandi bent á að hafa beint samband við þjónustuaðila.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?