UPPLÝSINGAR VEGNA AÐGANGSKORTA

Rangárþing ytra er aðili að Sorpstöð Rangárvallasýslu bs. sem er byggðasamlag sem nær yfir Rangárvallasýslu. Sorpstöðin, sem starfað hefur frá árinu 1993, annast alla meðhöndlun og förgun úrgangs í umboði sveitarfélaganna þriggja sem nú eiga aðild að stöðinni.

Nú eru þrjár sorptunnur við hvert heimili ásamt íláti fyrir lífrænt sorp.

sorptunnur

  • SVARTA tunnan er fyrir almennt heimilissorp.
  • BLÁA tunnan er fyrir pappír og pappa.
  • GRÆNA tunnan er fyrir plast.
  • BRÚNT ílát er fyrir lífrænt.

Verklagsreglur um flokkun í grunneiningu íláta og aðgengi að þeim. 

Allar nánari upplýsingar er að finna í Sorphirðubæklingnum.

Eigendur frístundahúsa geta farið með sorp á grenndarstöðvar eða beint á flokkunarstöðina Strönd.

Allan annan úrgang en heimilisúrgang, s.s. timbur, málma, grófan úrgang o.fl., skal fara með á gámavöll á Strönd. Einnig er tekið á móti heimilisúrgangi á gámavelli. Húsráðanda er heimilt að afsetja á sjö daga fresti heimilisúrgang allt að 2 m³ án gjaldtöku. Gjald er að öðru leyti tekið fyrir úrgang skv. vigt og gjaldskrá. Aðal Gámavöllur sveitarfélagsins er á Strönd á Rangárvöllum. 

Fyrirtæki annast sjálf um sín sorpmál. Fyrirtæki geta valið að fara með flokkaðan úrgang á gámavöllinn á Strönd eða kaupa þjónustu hjá verktökum sem slíka þjónustu bjóða. Fyrirtæki greiða fyrir allan gjaldskyldan úrgang, skv. vigt og gjaldskrá, sem komið er með á Strönd.  

Gjald fyrir meðhöndlun úrgangs frá fasteignum í sýslunni er innheimt með fasteignagjöldum.

Sveitarfélögin útvega heimilum þrjú 240 ltr. ílát undir heimilisúrgang og er losun þeirra og stofngjald innifalið í gjaldskránni. Óski eigendur íbúðarhúsnæðis eftir fleiri eða stærri ílátum fyrir heimilisúrgang er viðkomandi bent á að hafa beint samband við þjónustuaðila.

Samþykkt um meðhöndlun úrgangs á starfssvæði Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. má nálgast hér. 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?