Sorpstöðin Strönd

Opnunartími á Strönd er eftirfarandi:

Mánudaga: kl. 14 - 18

Þriðjudaga: kl. 14 - 18

Miðvikudaga: kl. 14 - 18

Fimmtudaga: Lokað

Föstudaga: kl. 14 - 18

Laugardaga: kl. 11 - 15

Rangárþing ytra er aðili að Sorpstöð Rangárvallasýslu bs. sem er byggðasamlag sem nær yfir Rangárvallasýslu að undanskildum Eyjafjöllum.  Sorpstöðin, sem starfað hefur frá árinu 1993, annast alla meðhöndlun og förgun úrgangs í umboði sveitarfélaganna þriggja sem nú eiga aðild að stöðinni.

1. desember 2017 breyttist fyrirkomulag á meðferð heimilissorps og endurnýtanlegs úrgangs í Rangárvallasýslu. Sorpstöð Rangárvallasýslu sér um alla sorphirðu hjá íbúum. 

Þrjár tunnur eru við öll heimili (sjá skýringarmynd):

 - Gráa tunnan er fyrir óflokkaðan/óendurvinnanlegan heimilisúrgang. Öll raftæki eiga að fara beint á Strönd. 

 - Bláa tunnan er aðeins fyrir pappa og pappír. Í tunnuna má allur pappi og pappír fara; blöð, tímarit, sléttur pappi, bylgjupappi, fernur (hreinsaðar og þurrkaðar), gluggaumslög og ýmiskonar pappaumúðir, jafnvel þó fast sé við þetta smávegis plast. 

 - Græna tunnan er aðeins fyrir plast. Hvað má ekki fara í grænu tunnuna? Plaströr, leikföng, einangrunarplast og annað í þeim dúr flokkast sem grófur úrgangur. Tómir olíubrúsar flokkast sem spilliefni. Tómir matarolíubrúsar flokkast sem almennur heimilisúrgangur.

Málmar, s.s. niðursuðudósir og álpappír hnoðaður í kúlur, eiga að fara lausir í heimilisúrgangstunnuna. Við meðferð úrgangsins eru málmarnir flokkaðir vélrænt frá. Þá er einnig stefnt að því að flokka allan lífrænan úrgang frá heimilisúrgangi, til hagsbóta fyrir alla, jarðgera og endurnýta til uppgræðslu eða landmótunar.

Fyrir þá sem ekki hafa tök á þessari þjónustu vegna staðsetningar húss eða af öðrum ástæðum eru nú gámar sunnan við söluskálann að Landvegamótum fyrir heimilisúrgang, bæði óendurvinnanlegan og pappa. Mikilvægt er að enginn annar úrgangur fari í þessa gáma og að fullkomlega sé staðið að flokkun í þá. Verði misbrestur á þessu gæti þurft að leita annarra og þrengri leiða vegna afsetningar heimilisúrgangs frá sumarhúsum. Óþarft er að taka fram að mjög dýrt er að afsetja óflokkaðan úrgang og með því að virða ekki flokkunarreglur eru einstaklingarnir sjálfir að leggja auknar fjárbyrðar á samfélagið.

Allan annan úrgang en heimilisúrgang, s.s. timbur, málma, grófan úrgang o.fl., skal fara með á gámavöll á Strönd. Einnig er tekið á móti heimilisúrgangi á gámavelli. Húsráðanda er heimilt að afsetja á sjö daga fresti heimilisúrgang allt að 2 m³ án gjaldtöku. Gjald er að öðru leyti tekið fyrir úrgang skv. vigt og gjaldskrá. Gámavöllur er á Strönd á Rangárvöllum. 

Fyrirtæki, á sama hátt og frístundahúsaeigendur, annast sjálf um sín sorpmál. Fyrirtæki geta valið að fara með flokkaðan úrgang á gámavöllinn á Strönd eða kaupa þjónustu hjá verktökum sem slíka þjónustu bjóða s.s. Íslenska gámafélagið eða Gámaþjónustan. Fyrirtæki greiða fyrir allan gjaldskyldan úrgang, skv. vigt og gjaldskrá, sem komið er með á Strönd.  Athugið að lokað er á fimmtudögum og sunnudögum á Strönd og eins er lokað alla helgidaga.

Gjald fyrir meðhöndlun úrgangs frá fasteignum í sýslunni er innheimt með fasteignagjöldum og er hægt að sjá gjaldskránna hér.

Sveitarfélögin útvega eingöngu heimilum þrjú 240 ltr. ílát undir heimilisúrgang og er losun þeirra og stofngjald innifalið í gjaldskránni. Óski eigendur íbúðarhúsnæðis eftir fleiri eða stærri ílátum fyrir heimilisúrgang er viðkomandi bent á að hafa beint samband við þjónustuaðila.

Rangárþing ytra er aðili að Sorpstöð Rangárvallasýslu bs. sem er byggðasamlag sem nær yfir Rangárvallasýslu að undanskildum Eyjafjöllum.  Sorpstöðin, sem starfað hefur frá árinu 1993, annast alla meðhöndlun og förgun úrgangs í umboði sveitarfélaganna þriggja sem nú eiga aðild að stöðinni.

Stjórn Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.

Aðalmenn:

  • Ágúst Ingi Ólafsson, Rangárþingi eystra, form. stjórnar
  • Sigfús Davíðsson, Rangárþingi ytra
  • Egill Sigurðsson, Ásahreppi
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?