Byggðaráð

35. gr. sveitarstjórnarlaga - Byggðarráð:

  • Sveitarstjórn getur ákveðið í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins að kosið skuli byggðarráð. Í sveitarstjórnum sem eru skipaðar fimm aðalfulltrúum er þó ekki heimilt að kjósa byggðarráð.
  • Byggðarráð telst til fastanefnda sveitarstjórnar, sbr. 37. gr. Ákvæði þessa kafla, þar á meðal um framsal á valdi til fullnaðarafgreiðslu mála, eiga við um byggðarráð að því leyti sem annað er ekki sérstaklega tekið fram.
  • Byggðarráð fer ásamt framkvæmdastjóra með framkvæmdastjórn og fjármálastjórn sveitarfélagsins að því leyti sem þessi mál eru ekki öðrum falin. Byggðarráð hefur eftirlit með stjórnsýslu sveitarfélagsins og fjármálastjórn þess, semur drög að fjárhagsáætlun og viðaukum við hana og leggur þau fyrir sveitarstjórn. Þá sér byggðarráð um að ársreikningar sveitarfélagsins séu samdir reglum samkvæmt og lagðir fyrir sveitarstjórn til meðferðar og afgreiðslu.
  • Heimilt er að ákveða í samþykkt um stjórn sveitarfélags að byggðarráð taki að meira eða minna leyti við starfi annarra fastanefnda sveitarstjórnar. Þá er heimilt að ákveða í samþykkt um stjórn sveitarfélags að ályktanir, tillögur og fundargerðir annarra nefnda megi leggja fyrir byggðarráð til umfjöllunar áður en þær eru lagðar fyrir sveitarstjórn til kynningar eða endanlegrar afgreiðslu.
  • Byggðarráði er heimil fullnaðarákvörðun mála sem eigi varða verulega fjárhag sveitarsjóðs eða stofnana hans, enda sé eigi ágreiningur innan ráðsins eða við framkvæmdastjóra um ákvörðunina, en meðan sveitarstjórn er í sumarleyfi fer byggðarráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur ella. Þá er heimilt að fela byggðarráði fullnaðarafgreiðslu einstakra mála sem samkvæmt samþykktum sveitarfélags hafa áður komið til umfjöllunar annarra nefnda sveitarstjórnar.

Byggðarráð Rangárþings ytra:
Byggðarráð fundar að jafnaði einu sinni í mánuði, fjórða miðvikudag hvers mánaðar kl. 15:00 í aðalfundarsal Miðjunnar að Suðurlandsvegi 1-3, Hellu.


Aðalmenn: 2015 - 2018    
Haraldur Eiríksson Formaður  
Sólrún Helga Guðmundsdóttir Varaformaður  
Yngvi Karl Jónsson    

 

Varamenn:                           
Þorgils Torfi Jónsson    
Ágúst Sigurðsson    
Sigdís Oddsdóttir    

 

Aðalmenn: 2014-2015    
Haraldur Eiríksson Formaður  
Sólrún Helga Guðmundsdóttir Varaformaður  
Yngvi Karl Jónsson    

Varamenn:                           
Þorgils Torfi Jónsson    
Ágúst Sigurðsson    
Margrét Harpa Guðsteinsdóttir    

Að auki situr sveitarstjóri fundi byggðarráðs.
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?