1. Umsækjandi
2. Lóð
Heimilisfang lóðar
Húsnúmer
Ef annað, hvað þá?
4. Lýsing á erindi
5. Meðfylgjandi gögn og upplýsingar varðandi umsókn
Vinsamlegast bætið þeim við sem viðhengi og hakið við það sem fylgir.

Lausafjármuni skal staðsetja þannig að almenningi stafi ekki hætta af og ekki sé hætta á að eldur geti borist frá þeim í aðliggjandi hús. ennfremur skal þess gætt að aðgengi slökkviliðs að aðliggjandi húsum sé ekki torveldað. Handhafi stöðuleyfis er ábyrgur fyrir því að ekki skapist hætta vegna lausafjármuna og er leyfisveitanda heimildt að krefja eiganda um gögn og rökstuðning þar að lútandi. Handhafi stöðuleyfis er ábyrgur fyrir því að hreinlætisaðstaða í og við lausafjármuni sem falla undir þessa grein uppfylli ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og ákvæði laga um fráveitur og laga/reglugerðar og reglna um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

Vegna lausafjármuna em sótt er um verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga, byggingarreglugerðar og annara laga og reglugerða sem við eiga.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?