Skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra

2. fundur 20. ágúst 2018 kl. 16:00 - 18:00 Suðurlandsvegi 1-3
Nefndarmenn
  • Haraldur Birgir Haraldsson
  • Haraldur Eiríksson
  • Sævar Jónsson
  • Margrét Harpa Guðsteinsdóttir
  • Yngvi Harðarson
Fundargerð ritaði: Birgir Haraldsson Skipulags- og byggingarfulltrúi

1.Hraun og Leirubakki lóð 3. Sameining.

1808007

Lex ehf, fyrir hönd eiganda, óskar eftir að fá að sameina lóðirnar Hraun, L198746 og Leirubakki lóð 3, L198747 í eina lóð, Hraun L198746. Sameinuð lóð verður 13,6 ha eftir samruna skv. uppdrætti frá Landnotum ehf, dags. 30.7.2018.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformaða sameiningu á lóðum eiganda.

2.Skeiðvellir. landskipti

1808010

Eigendur Skeiðvalla L176857 óska eftir að skipta úr jörð sinni tveimur spildum. Annars vegar Skeiðvellir 1A, stærð 4760 m2, L227282 og hins vegar Skeiðvellir 1B, stærð 5440 m2, L227253. Skeiðvellir L176857 verður því 353,8 ha eftir skiptin.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti.

3.Umhverfisstofnun. Auglýsingar meðfram vegum og utan þéttbýlis

1807026

Erindi Umhverfisstofnunar þar sem því er beint til sveitarfélaganna að vera vakandi fyrir ólöglegum skiltum í náttúru landsins. Greint er frá reglum náttúruverndarlaga nr. 60/2013 og reglugerðar nr. 941/2011 um auglýsingar meðfram vegum og annars staðar utan þéttbýlis. Þá er leitast við að útskýra hvað telst vera látlaust auglýsingaskilti.

Umhverfisstofnum bindur vonir við að sveitarfélögin tilkynni til stofnunarinnar þegar grunur vaknar um að auglýsingskilti kunni að brjóta í bága við framangreindar reglur.
Lagt fram til kynningar

4.Fornisandur 4. Fyrirspurn um möguleika á stækkun húsnæðis

1808009

Ásgeir Jónsson sendir fyrirspurn um að fá að stækka hús sitt að Fornasandi 4, þar sem gert er ráð fyrir að stækka núverandi íbúðarhús um 45 - 60 fermetra, hús verður sérstætt en tengt með lítilli viðbyggingu svo innangengt verður um allt hús. Jafnframt er sótt um að bæta við innkeyrslu á lóðina.
Skipulagsnefnd hafnar annarri innkeyrslu á lóðina en heimilar áformaða uppbyggingu að öðru leyti að teknu tilliti til eldvarna við lóðamörk. Umsækjanda ber að leggja fram samþykki næstliggjandi lóðarhafa.

5.Átak í friðlýsingum, svæði í verndarflokki rammaáætlunar.

1808008

Umhverfis- og auðlindaráðherra kynnti í ríkisstjórn þann 8. júní sl átak í friðlýsingum til samræmis við sáttmála ríkisstjórnarinnar. Í sáttmálanum er sérstaklega kveðið á um friðlýsingu svæða í verndarflokki rammaáætlunar. Í núgildandi rammaáætlun eru tuttugu virkjanakostir á 12 landsvæðum í verndarflokki sem ber að friðlýsa. Þessi svæði skulu friðlýst gagnvart orkuvinnslu og friðlýsingarskilmálar taka ekki til annarra atriða. Friðlýsingin er unnin í samræmi við málsmeðferð náttúruverndarlaga og kynnir Umhverfisstofnun friðlýsingarskilmálana og landfræðilega afmörkun viðkomandi svæða, sem unnin hefur verið á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytis, og setur í opið þriggja mánaða umsagnarferli. Umrætt bréf er sent til þeirra sveitarfélaga sem hafa landsvæði í verndarflokki innan sinna marka.
Lagt fram til kynningar.

6.Lundur og Nes. deiliskipulag

1602048

Rangárþing ytra og stjórn Lundar dvalarheimilis hafa samþykkt að deiliskipulag við Lund verði tekið til endurskoðunar. Tillagan var auglýst frá 6.6.2018 til og með 18.7.2018. Athugasemd barst þar sem óskað er eftir frekari upplýsingum um skilgreiningu á fyrirkomulagi "víkjandi" skipulags.
Skipulagsnefnd telur að bæta þurfi inn texta í greinargerð aðalskipulagsins til að gætt verði að samræmi á milli skipulaga. Tillaga er um að texti verði settur undir liðinn ÍB28 og S12 og að hann verði svohljóðandi:
"Íbúðarsvæði við Seltún, sunnan við dvalarheimilið Lund, er víkjandi þar sem fyrirhuguð þróun viðkomandi svæðis er frekar í átt að áframhaldandi uppbyggingu starfseminnar á Lundi."
Nefndin leggur til að sami texti verði notaður í greinargerð deiliskipulagsins fyrir Lund/Nes svo samræmis sé gætt.
Að öðru leyti samþykkir nefndin tillöguna þegar búið er að taka tillit til áður nefndra atriða og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

7.Öldur III seinni hluti, deiliskipulag íbúðarsvæðis

1703009

Rangárþing ytra hefur auglýst tillögu að deiliskipulagi fyrir stækkun íbúðarsvæðis á Öldum III. Tillagan var auglýst frá 6.6.2018 til og með 18.7.2018. Ábending barst frá Umhverfisstofnun um að tengingar íbúðargatna við Helluvang væru óæskilegar. Ekki bárust aðrar athugasemdir.
Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Nefndin leggur jafnframt til að hugað verði að uppsetningu þrenginga í formi hraðahindrana í göturnar svo ekki þurfi að loka þeim í endann.

8.Nes-Útivistarsvæði. Deiliskipulag

1710028

Rangárþing ytra hefur auglýst deiliskipulag af útivistarsvæðinu meðfram Ytri-Rangá við Nes. Tillagan var auglýst frá 6.6.2018 til og með 18.7.2018. Ábending barst frá Umhverfisstofnun vegna nálægðar byggingareitsins umhverfis braggann gagnvart Ytri-Rangá.
Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.
Fylgiskjöl:

9.Hrólfstaðahellir, deiliskipulag

1307013

Eiður Kiristinsson og Anna Björg Stefánsdóttir hafa fengið heimild sveitarstjórnar til að deiliskipuleggja úr landi sínu undir 3 frístundalóðir, eina íbúðarhúsalóð og stækkun á útihúsum. Tillagan var auglýst frá 6.6.2018 til og með 18.7.2018. Athugasemd barst frá Minjastofnun þar sem óskað er eftir að fornminjar sem fundust við skoðun minjavarðar á staðnum verði sýndar á uppdrætti. Einnig verði skilgreind betur staðsetning á rotþró að mati Umhverfisstofnunar.
Skipulagsnefnd leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu þegar merktar minjar hafa verið settar á uppdráttinn.

10.Maríuvellir. Deiliskipulag

1805042

Ari Árnason óskar hafa fengið heimild sveitarstjórnar til að leggja fram tillögu að deiliskipulagi fyrir byggingareit sem tiltekur byggingu íbúðarhúss, bílskúrs og skemmu auk þess að sýnd er aðkoma að umræddum byggingareit. Aðkoma er frá Rangárvallavegi (nr. 264) og um Gilsbakkaveg (nr. 2745). Tillagan var auglýst frá 6.6.2018 til og með 18.7.2018. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma.
Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.

11.Endurskoðun aðalskipulags Rangárþings ytra

1305001

Endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins hefur verið send til afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Athugasemdir og ábendingar hafa borist frá stofnuninni. Lögð er fram uppfærð tillaga að aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 þar sem búið er að taka tillit til fram kominna ábendinga og athugasemda. Í bréfi Skipulagsstofnunar kom einnig fram að heimild sé til að auglýsa tillöguna.
Skipulagsnefnd fjallaði um fram komnar athugasemdir og ábendingar Skipulagsstofnunar og telur að búið sé að taka tillit til þeirra við gerð núverandi tillögu. Þar sem Skipulagsstofnun heimilar auglýsingu tillögunnar eftir að tekið hefur verið tillit til athugasemda stofnunarinnar samþykkir nefndin fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

12.Efra-Sel 3E. Deiliskipulag

1710040

Landeigendur hafa lagt fram tillögu að deiliskipulagi fyrir land sitt fyrir byggingu íbúðarhúss ásamt skemmu og gistiskálum tengdum ferðaþjónustu. Sveitarstjórn samþykkti á síðasta fundi þeirra að birta mætti tillöguna í B-deild stjórnartíðinda. Borist hefur athugasemd frá landeiganda á svæðinu þar sem lagðar eru fram spurningar og óskað eftir svörum við þeim.
Skipulagsnefnd fór yfir efni athugasemdanna sem fram hafa komið frá samþykkt tillögunnar. Fram komnar athugasemdir og spurningar eru ekki þess eðlis að nefndin telji fært að svara þeim efnislega. Nefndin telur ekki ástæðu til breytingar á fyrri afstöðu sinni.

13.Heysholt, Landborgir. Kæra 37/2017 vegna ákvörðunar sveitarstjórnar

1808001

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála sendir afrit kæru dags. 19.7.2018 ásamt fylgiskjölum, móttekin af nefndinni 27.3.2017. Kærð er breyting á deiliskipulagi fyrir hótel í landi Heysholts, Rangárþing ytra.
Skipulagsnefnd fór yfir efni kærunnar. Vegna tímasetninga á fundum í stjórnsýslu sveitarstjórnar hefur skipulagsfulltrúi óskað eftir fresti til Úrskurðarnefndarinnar og hefur frestur verið framlengdur fram yfir fund sveitarstjórnar í ágúst.
Nefndin ítrekar fyrri svör sín frá 108. fundi nefndarinnar dags. 6.3.2017 og vísar jafnframt til meðfylgjandi yfirlits á málsmeðferð sem skipulagsfulltrúi hefur tekið saman. Nefndin leggur jafnframt áherslu á að hún taldi ekki ástæðu til sérstakrar kynningar umfram ákvæði skipulagslaganna.
Að öðru leyti tekur nefndin undir sjónarmið framkvæmdaaðila í svarbréfi þeirra til úrskurðarnefndarinnar.

14.Stekkjarkot. Deiliskipulag

1806015

Heimir Hafsteinsson óskaði eftir heimild til að deiliskipuleggja spildu sína, Stekkjarkot. Gert verði ráð fyrir afmörkun byggingareita fyrir frístundahús og gestahús. Spildan er á skilgreindu frístundasvæði í aðalskipulagi. Grenndarkynning hefur farið fram og bárust engar athugasemdir.
Skipulagsnefnd telur að þar sem engar athugasemdir komu fram í grenndarkynningu verði tillagan send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.

15.Öldusel. Deiliskipulag

1803014

Viðar Jónsson hefur fengið heimild til að leggja fram deiliskipulag af lóðum sínum. Gert er ráð fyrir nýrri aðkomu frá Keldnavegi, byggingareitum undir núverandi íbúðarhús, frístundahús og skemmu. Athugasemdir hafa borist frá nærliggjandi landeiganda ásamt ábendingum frá Vegagerðinni.
Skipulagsnefnd fjallaði um fram komnar athugasemdir og telur að tekið hafi verið tillit til allra fram kominna athugasemda í uppfærðri tillögu. Ný tenging mun ekki hafa áhrif á áður samþykktar tengingar á svæðinu. Nefndin leggur til að tillagan verði því send til Skipulagsstofnunar til afgreiðslu skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

16.Kaldakinn. Deiliskipulag

1703041

Marteinn Hjaltested og Lea H. Ólafsdóttir, eigendur Hestahofs ehf, hafa lagt fram tillögu að deiliskipulagi fyrir land sitt, Köldukinn, landnr. 165092.
Gert verði ráð fyrir 3 landspildum á stærðarbilinu 8-20 ha sem eru ætlaðar til landbúnaðar.
Á hverri spildu verði möguleiki á byggingu íbúðarhúss, gestahúss og útihúss.
Ennfremur verður gert ráð fyrir frekari uppbygginu á landi jarðarinnar í þágu nýtingu jarðarinnar til landbúnaðar, s.s. nýtt íbúðarhús og reiðskemma.
Vegna formgalla var ekki unnt að birta auglýsingu um gildistöku í B-deild stjórnartíðinda og því þarf að endurtaka feril tillögunnar.
Skipulagsnefnd leggur til að tillagan verði auglýst að nýju skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Fundi slitið - kl. 18:00.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?