Gjaldskrá Odda bs

Byggðasamlagið Oddi bs.

Gjaldskrá 2020

A. Gjaldskrá fyrir þjónustu 2020

Leikskólar:
Vistunargjald fyrir hverja klst kr. 1.802
Mánaðargjald 8 tíma vistun kr. 14.416
Hádegismatur kr. 5.513
Morgunverður kr. 1.939
Síðdegishressing kr. 1.939
Mánðargjald fyrir 8 tíma vistun m. fæði kr. 23.807
Skóladagheimili:
Mánaðargjald 4 dagar: 4.748
Mánaðargjald 5 dagar: 8.432
Skólamötuneyti:
Gjald pr. máltíð kr. 391
Mánaðargjald m.v. 4 daga í viku kr. 6.755
Mánaðargjald m.v. 5 daga í viku kr. 8.445
Starfsmenn gjald pr. máltíð kr. 554
Hádegisverður pr. skipti selt út 1.466
Kaffikostnaður pr. skipti selt út 1.466
Bókasöfn:
Árgjald á heimili 1.500

B. Gjaldskrárreglur, afslættir og álag fyrir þjónustuna

Leikskólar:
• Lágmarksvistunartími er 4 klst á dag.
• Álag á vistunargjald umfram 8 klst er 20%
• Gjald fyrir börn í aðlögun er það sama og dvalargjald.
• Fyrir 5 ára börn er vistun frá kl. 8.00 – 12.00 gjaldfrjáls síðasta skólaárið í leikskóla.

Veittir eru afslættir af vistunargjöldum sem hér segir:
• Systkinaafsláttur er 50% af vistunargjaldi fyrir annað barn, 90% fyrir þriðja og 100% fyrir fjórða eða fleiri.
• Einstæðir foreldrar 15%
• Foreldrar í fullu námi 15%
• Foreldri öryrki 15%

Afslættir reiknast eingöngu af vistunargjöldum og hver greiðandi getur einungis fengið afslátt skv. einum af ofangreindum afsláttarliðum.
Systkinaafsláttur reiknast alltaf af gjaldi eldra/elsta barns.

Ekki eru veittir afslættir af mat og hressingu og ekki er dregið frá fæðiskostnaði vegna tilfallandi fjarveru úr skólanum sem varir skemur en viku samfellt.

Til að öðlast rétt til afsláttar þarf að framvísa eftirtöldum viðurkenndum vottorðum/staðfestingum:

Einstæðir foreldrar framvísa vottorði um fjölskylduhagi frá Þjóðskrá, sem sækja má á skrifstofu Rangárþings ytra á Suðurlandsvegi 1 á Hellu. Vottorðinu skal skila til leikskólastjóra í upphafi hvers skólaárs (september) að öðrum kosti fellur afsláttur niður.

Foreldrar í námi skila staðfestingu á skólavist í upphafi skólaárs. Aðeins er veittur afsláttur ef foreldri er í fullu námi. Fullt nám er skilgreint með sama hætti og Lánasjóður íslenskra námsmanna gerir (þ.e. 60 ECTS einingar á önn).

Innheimt er lægra gjald frá þeim degi sem vottorði er skilað til leikskólastjóra. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Álag er reiknað á vistunargjöld sem hér segir:

• Greitt er sérstaklega fyrir vistun umfram umsaminn vistunartíma (barn kemur fyrr eða er sótt seinna). Er þá greitt vistunargjald með 20% álagi per klst. (nú 1.802+20%=2.162). En að lágmarki er greitt fyrir ¼ klst. (nú 2.162/4=540 kr.)
• Aukagjald ef barn er sótt of seint er samsvarandi gjaldi fyrir ¼ klst (nú 541 kr) í hvert skipti.
• Fyrir börn með lögheimili í öðrum sveitarfélögum en aðildarsveitarfélögum Odda bs greiðist skv. viðmiðunargjaldskrá Sambands Íslenskra Sveitarfélaga.

Skóladagheimili:

• Skóladagheimilið er starfrækt frá 15-16 mánudaga-fimmtudaga og 12-16 föstudaga.
• Systkinaafsláttur er 50% af vistunargjaldi fyrir annað barn, 90% af vistunargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri.
• Síðdegishressing er innifalin í gjaldinu.
• Heimilt er að innheimta 4 klst aukalega ef barn er sótt of seint.

Skólamötuneyti:

• Gjald fyrir skólamötuneyti er innheimt hjá foreldrum þeirra nemenda sem nýta þjónustu mötuneytisins fyrir hvern dag sem skólinn starfar skv. stundaskrá.
• Ekki er dregið frá vegna tilfallandi fjarveru úr skólanum sem varir skemur en viku samfellt. Ef um lengri fjarveru er að ræða, vegna veikinda eða annarra orsaka, skal framvísa vottorði um það og verður gjaldið þá fellt niður fyrir þann tíma.

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2020.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?