Gjaldskrá sorphirðu

Gjaldskrá Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. fyrir sorphirðu og sorpeyðingu 

1. gr.

Sveitarstjórnir aðildarsveitarfélaga Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. setja að fenginni tillögu stjórnar byggðarsamlagsins fyrir sorphirðu og meðhöndlun úrgangs og annast innheimtu gjaldanna innan síns sveitarfélags.

2. gr.

Íbúðarhúsum, frístundahúsum, fyrirtækjum, lögaðilum og öðrum sem hafa með höndum starfsemi sem krefst sorphreinsunarskipar skipar viðkomandi sveitarfélag í flokk eftir áætluðu magni úrgangs. Gjaldið skal vera eftirfarandi:

                                     Íbúðarhús       Frístundahús            Lögbýli ***     Atvinnuhúsnæði

Grunngjald kr.*             21.176,-                    21.176,-             9.082,-            21.176,-

Ílátagjald **                   23.212,-                                                                                            

Samtals kr.                    44.388,-                    21.176,-             9.082,-            21.176,-

Gjald fyrir heimsendan gám kr. 22.500,-

* Sorpeyðingargjald tekur til reksturs sorpkerfisins, s.s. rekstur gámastöðvar og förgunar- og endurvinnsluleiða. Greiðsla grunngjalds veitir viðkomandi aðilum aðgengi að sorpkerfinu og afsetningu á heimilisúrgangi.

** Ílátagjald er einungis lagt á heimili og innifelur það gjald leigu og losun á ílátum.

*** Grunngjald er lagt á lögbýli sem hafa umfang umfram hefðbundið heimili, þ.e. séu fasteignir umfram íbúð og bílskúr á lögbýli er lagt á það grunngjald.

3. gr.

Gjaldskrá þessi er samin af stjórn Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.  og  samþykkt af sveitarstjórnum aðildarsveitarfélaga byggðasamlagsins. Gjaldskráin er sett í samræmi við 10. gr samþykkta byggðasamlagsins og 59. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum. Gjaldskráin öðlast þegar gildi. Jafnfram fellur úr gildi gjaldkrá nr. 1135/2017

Hellu, 11. Nóvember 2018

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?