Gjaldskrá sorphirðu

Nr. 1135 - 7. desember 2017


Gjaldskrá Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. fyrir sorphirðu og sorpeyðingu 

1. gr.
Sveitarstjórnir aðildarsveitarfélaga Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. setja gjaldskrá að fenginni tillögu stjórnar byggðasamlagsins fyrir sorphirðu og meðhöndlun úrgangs og annast innheimtu gjaldanna innan síns sveitarfélags.

2. gr.
Íbúðarhúsum, frístundahúsum, fyrirtækjum, lögaðilum og öðrum sem hafa með höndum starfsemi sem krefst skipar viðkomandi sveitarfélag í flokk eftir áætluðu magni úrgangs.  Gjaldið skal vera eftirfarandi:

  Íbúðarhús Frístundahús Lögbýli***  Atvinnuhúsnæði
Grunngjald* 20.591 kr.  20.591 kr. 8.831 kr.  20.591 kr.
Ílátagjald** 22.571 kr.       
Samtals 43.162 kr. 20.591 kr.  8.831 kr. 20.591 kr.

Gjald fyrir heimsendan gám kr. 15.000,-

*Grunngjald tekur til reksturs sorpkerfisins, s.s. reksturs gámastöðvar og förgunar- og endurvinnsluleiða.  Greiðsla grunngjalds veitir viðkomandi aðilum aðgengi að sorpkerfinu og afsetningu á heimilisúrgangi.

**Ílátagjald er einungis lagt á heimili og innifelur það gjald leigu og losun á ílátum.
***Grunngjald er lagt á  lögbýli sem hafa umfang umfram heimili, þ.e. séu fasteignir umfram íbúð og bílskúr á lögbýli er lagt á það grunngjald.

3. gr.
Gjaldskrá þessi er samin af stjórn Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. og samþykkt af sveitarstjórnum aðildarsveitarfélaga byggðasamlagsins. Gjaldskráin er sett í samræmi við 10. gr. samþykkta byggðasamlagsins og 59. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum. Gjaldskráin öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1316/2016.

Hvolsvelli, 7. desember 2017
F.h. Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.,
Ágúst Ingi Ólafsson
------------

B - deild - Útgáfud.: 22. desember 2017

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?