Gjaldskrá Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.

Nr. 990 29. júní 2021


GJALDSKRÁ
um meðhöndlun úrgangs á svæði Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.

1. gr.
Heimild.
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt ákvæðum 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, sbr. samþykkt nr. 1088/2020 um meðhöndlun úrgangs á starfssvæði Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. Sorphirðugjald og sorpeyðingargjald innheimtast með álögðum fasteignagjöldum ár hvert. Gjöld skv. 2.-4. gr. taka breytingum skv. vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í upphafi hvers árs.

2. gr.
Sorphirðugjald.
Innheimta skal sorphirðugjald af öllu íbúðarhúsnæði skv. eftirfarandi álagsgrunni:

Ílátastærð Grátunna Blátunna Græntunna Lífræn tunna
240l ílát 14.720 kr. 4.910 kr.  4.910 kr.  4.910 kr. 
660l ílát 44.180 kr.  14.720 kr.  14.720 kr.   
120l ílát       2.450 kr.

 

Sorphirðugjald fyrir grunneiningu íláta er kr. 24.540 og inniheldur 240 l blátunnu, 240 l grátunnu, 240 l græntunnu og brúnt ílát í tunnu fyrir lífrænan úrgang. Hægt er að fá fleiri og/eða stærri ílát.


3. gr.
Sorpeyðingargjald.
Innheimta skal sorpeyðingargjald kr. 22.470 af öllu húsnæði í Rangárvallasýslu, þ.e. íbúðar-, frístunda-, og atvinnuhúsnæði. Sorpeyðingargjald tekur til reksturs sorpkerfisins, s.s. rekstur grenndar-stöðva, móttökustöðvar og förgunar- og endurvinnsluleiða. Greiðsla þess veitir viðkomandi aðilum aðgengi að sorpkerfinu og afsetningu á heimilisúrgangi. Rekstraraðilar sem afsetja rekstrarúrgang á móttökustöðinni Strönd vegna atvinnureksturs skulu greiða fyrir það, sjá 4. gr. Gjaldtaka á Strönd er ekki hluti af sorpeyðingargjaldi sveitarfélagsins.


4. gr.
Gjaldtaka á móttökustöð.
Gjaldtaka á móttökustöð miðast við þyngd og tegund úrgangsmagns sem afsett er. Allur úrgangur er gjaldskyldur við afsetningu nema brotamálmar og úrgangur sem ber úrvinnslugjald Úrvinnslusjóðs.

Úrgangstegund

kr. kg. m. vsk

Gjaldskyldir

Almennt sorp / blandaður heimilisúrgangur

42

Fyrirtæki/einstakl.

Grófur úrgangur óflokkaður

51

Fyrirtæki/einstakl.

Harðplast og annað óflokkað plast – án úrvinnslugj.

41

Fyrirtæki/einstakl.

Harðplast með úrvinnslugj.

0

 

Plastumbúðir

0

 

Blandaður pappír/pappi

21

Fyrirtæki

Bylgjupappír

0

 

Timbur hreint

6

Fyrirtæki/einstakl.

Timbur litað

18

Fyrirtæki/einstakl.

Garðaúrgangur og jarðvegur

4

Fyrirtæki

Trjábolir og greinar

6

Fyrirtæki

Óvirkur úrgangur (gler, flísar, postulín o.fl.)

6

Fyrirtæki/einstakl.

Dýrarhæ og sláturúrgangur

31

Fyrirtæki/einstakl.

Lífrænn heimilisúrgangur

26

Fyrirtæki

Heyrúlluplast, áburðarpokar – hreint

0

 

Hjólbarðar

0

 

Málmar

0

 

Spilliefni, raftæki

0

 

Heimsendur gámur, flokkaður – 31.000 kr.

 

 

 

Heimilt að leggja á lágmarksgjald fyrir eðlislétt sorp (t.d. einangrunarplast) kr. 1.100 m³.
Heimilt er að innheimta útlagðan förgunarkostnað sem hlýst af móttöku spilliefna.
Ef óflokkað er í heimsendan gám skal greitt skv. þyngd innihaldsins. Heimsendir gámar eru einungis fyrir íbúa í Rangárvallasýslu.
Gjaldtaka á einstaklinga hefst með upptöku miðakerfis 1. janúar 2022.


5. gr.
Samþykki og staðfesting.
Gjaldskrá þessi var samþykkt á fundi stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. þann 29. júní 2021 og staðfest af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem reka Sorpstöð Rangárvallasýslu. Gjald-skráin gildir frá birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1419/2020.

 

Strönd, 29. júní 2021.

Ágúst Sigurðsson, formaður stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.
__________
B-deild – Útgáfud.: 2. september 2021

 

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?