Gjaldskrá Sorpstöðvar Rangárvallasýslu.
Ef ósamræmi er á milli þess texta sem hér er að neðan og pdf skjalsins þá gildir pdf skjalið.

Gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs á svæði Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.

1. gr.
Heimild.

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt ákvæðum 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum. Sorphirðugjald og sorpeyðingargjald innheimtast með álögðum fasteignagjöldum ár hvert. Gjöld skv. 2.-4. gr. taka breytingum skv. vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í upphafi hvers árs.

2. gr.
Sorphirðugjald.
Innheimta skal sorphirðugjald af öllu íbúðarhúsnæði skv. eftirfarandi álagsgrunni:

Ílátastærð Grátunna Blátunna Græntunna Lífræn tunna
240l ílát 16.400 kr.  5.500 kr.  5.500 kr.   5.500 kr. 
660l ílát 49.100 kr.  16.400 kr.  16.400 kr.   
140l ílát 9.600 kr.     3.200 kr.

 

Sorphirðugjald fyrir grunneiningu íláta er kr. 27.400 og inniheldur 240 l blátunnu, 240 l grátunnu, 240 l græntunnu og brúnt ílát í tunnu fyrir lífrænan úrgang. Hægt er að fá fleiri og/eða stærri ílát.


3. gr.
Sorpeyðingargjald.

Innheimta skal sorpeyðingargjald kr. 29.500 af öllu húsnæði í Rangárvallasýslu, þ.e. íbúðar-, frístunda-, og atvinnuhúsnæði. Sorpeyðingargjald tekur til reksturs sorpkerfisins, s.s. rekstur grenndarstöðva, móttökustöðvar og förgunar- og endurvinnsluleiða. Greiðsla þess veitir viðkomandi aðilum aðgengi að sorpkerfinu og afsetningu á heimilisúrgangi. Rekstraraðilar sem afsetja rekstrarúrgang á móttökustöðinni Strönd vegna atvinnureksturs skulu greiða fyrir það, sjá 4. gr. Gjaldtaka á Strönd er ekki hluti af sorpeyðingargjaldi sveitarfélagsins.


4. gr.
Gjaldtaka á móttökustöð.
Gjaldtaka á móttökustöð miðast við þyngd og tegund úrgangsmagns sem afsett er. 

Úrgangstegund

kr. kg. m. vsk

Gjaldskyldir

Almennt sorp / blandaður heimilisúrgangur

58

Fyrirtæki/einstakl.

Grófur úrgangur óflokkaður

75

Fyrirtæki/einstakl.

Harðplast og annað óflokkað plast – án úrvinnslugj.

75

Fyrirtæki/einstakl.

Harðplast með úrvinnslugj.

0

 

Heimilisplast

30

 

Blandaður pappír/pappi

22

Fyrirtæki

Bylgjupappír

0

 

Timbur hreint

12

Fyrirtæki/einstakl.

Timbur litað

24

Fyrirtæki/einstakl.

Garðaúrgangur, trjábolir, greinar og jarðvegur

6

Fyrirtæki

Óvirkur úrgangur (gler, flísar, postulín o.fl.)

12

Fyrirtæki/einstakl.

Sláturúrgangur

35

Fyrirtæki/einstakl.

Lífrænn heimilisúrgangur

27

Fyrirtæki

Heyrúlluplast, áburðarpokar – hreint

0

 

Hjólbarðar

0

 

Málmar

0

 

Spilliefni, raftæki

0

 

Heimsendur gámur, flokkaður – 35.000 kr.

 

Einstakl.

Komugjald fyrir losun án klippikorts á gjaldskyldum úrgangi - 500 kr. 

 

Fyrirtæki/einstakl.

 

Heimilt að leggja á lágmarksgjald fyrir eðlislétt sorp (t.d. einangrunarplast) kr. 1.200 m³.

Heimilt er að innheimta útlagðan förgunarkostnað sem hlýst af móttöku spilliefna.

Ef óflokkað er í heimsendan gám skal greitt skv. þyngd innihaldsins. Heimsendir gámar eru einungis fyrir íbúa í Rangárvallasýslu.

Klippikort með 5 m3 af gjaldskyldum úrgangi er í boði fyrir þá sem greiða sorpeyðingargjald.


5. gr.
Samþykki og staðfesting.

Gjaldskrá þessi var samþykkt á fundi stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. þann 21.11.2022 og staðfest af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem reka Sorpstöð Rangárvallasýslu. Gjaldskráin gildir frá birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 990/2021

 

Strönd, 21.11.2022

Eggert Valur Guðmundsson, formaður stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?