Gjaldskrá Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.

Gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs á svæði Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.

     1. gr.

Heimild

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt ákvæðum 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum. Sorphirðugjald og sorpeyðingargjald innheimtast með álögðum fasteignagjöldum ár hvert.

         2. gr.

Sorphirðugjald

Innheimta skal sorphirðugjald af öllu íbúðarhúsnæði skv. eftirfarandi álagsgrunni.

Ílátastærð

Grátunna

Blátunna

Græntunna

Lífræn tunna

240 l ílát

14.220 kr.

4.740 kr.

4.740 kr.

4.740 kr.

660 l ílát

42.660 kr.

14.220 kr.

14.220 kr

 

120 l ílát

 

 

 

2.370 kr.

Sorphirðugjald fyrir grunneiningu íláta er kr. 23.700 og inniheldur 240l blátunnu, 240l grátunnu, 240l græntunnu og brúnt ílát í tunnu fyrir lífrænan úrgang. Hægt er að fá fleiri og/eða stærri ílát.

          3. gr.

Sorpeyðingargjald

Innheimta skal sorpeyðingargjald kr. 21.700 af öllu húsnæði í Rangárvallasýslu, þ.e. íbúðar-,  frístunda-, og atvinnuhúsnæði.  Sorpeyðingargjald tekur til reksturs sorpkerfisins, s.s. rekstur grenndarstöðva, móttökustöðvar og förgunar- og endurvinnsluleiða. Greiðsla þess veitir viðkomandi aðilum aðgengi að sorpkerfinu og afsetningu á heimilisúrgangi.  Rekstraraðilar sem afsetja rekstrarúrgang á móttökustöðinni Strönd vegna atvinnureksturs skulu greiða fyrir það, sjá 4. gr. Gjaldtaka á Strönd er ekki hluti af sorpeyðingargjaldi sveitarfélagsins.

4. gr.

Gjaldtaka á móttökustöð

Gjaldtaka á móttökustöð miðast við þyngd og tegund úrgangsmagns sem afsett er. Allur úrgangur er gjaldskyldur við afsetningu nema brotamálmar og úrgangur sem ber úrvinnslugjald Úrvinnslusjóðs.

Úrgangstegund

Kr. kg. m. vsk

Blandaður heimilisúrgangur

36,03

Grófur úrgangur óflokkaður

49,16

Grófur úrgangur flokkaður

17,8

Timbur hreint

5,79

Timbur litað

17,37

Garðaúrgangur

3,25

Trjábolir og greinar

5,52

Heyrúlluplast

0

Hjólbarðar

0

Umbúðir úr bylgjupappa

0

Raftæki

0

Dýrarhæ og sláturúrgangur

21,78

Óvirkur úrgangur

3,25

Lífrænn úrgangur

0

Óflokkaður pappi

18,6

Spilliefni

0

Heimsendur gámur, flokkaður*

22.500 kr

*Ef óflokkað er í heimsendan gám skal greitt skv. þyngd og tegund innihaldsins.

5. gr.

Samþykki og staðfesting

Gjaldskrá þessi var samþykkt á fundi stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. þann 13.11.2019 og staðfest af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem reka Sorpstöð Rangárvallasýslu. Gjaldskráin gildir frá birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1348/2018.

 * Heimili í Rangárvallasýslu mega þó skila að hámarki 1m3 á dag án greiðslu.

 

Strönd, 13.11.2019

 

______________________

Ágúst Sigurðsson,

Formaður stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu

 

B-deild – Útgáfud. : xxx

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?