Landmannalaugar
Landmannalaugar

8. fundur sveitarstjórnar Rangárþings ytra kjörtímabilið 2022-2026 verður haldinn að Suðurlandsvegi 1-3, miðvikudaginn 14. desember 2022 og hefst kl. 08:15.


Dagskrá:

Almenn mál

1. 2208017 - Samantekt sveitarstjóra og/eða oddvita
Yfirlit sveitarstjóra/oddvita.

2. 2210055 - Úthlutun lóða - uppfærðar reglur
Endurskoðun á lóðaúthlutunarreglum.

3. 2209015 - Miðvangur 3. Umsókn um lóð.
Gunnar Jón Yngvason fyrir hönd Jörfahúsa ehf óskar eftir lóðinni nr. 3 við Miðvang á
Hellu til að byggja á henni verslunarhús á fyrstu hæð með möguleika á íbúðum á annarri
og þriðju hæð. Æskilegur byrjunartími framkvæmda er 2023 og áformaður
byggingartími er 1 ár.

4. 2209002 - Rangárflatir 2.Umsókn um lóð.
Hreiðar Hermannsson f.h. Mosfells fasteign ehf óskar eftir að fá lóðinni Rangárflatir 2
úthlutað til uppbyggingar ferðaþjónustu í tengslum við starfsemi á hótel Stracta. Óskað
er eftir að lóðin sameinist lóðinni Rangárflatir 4 sem er í eigu sama aðila.

5. 2106021 - Umsókn um lóðina Sleipnisflatir 4 á atvinnusvæði sunnan
Suðurlandsvegar
Samkomulag um áfangaskiptingu uppbyggingar vegna Sleipnisflata 4.

6. 2212016 - Fyrirspurn um lausar lóðir til umsóknar
Franz Jezorski óskar eftir 50 hektara svæði til byggingar nýrrar skógarplöntustöðvar.

7. 2210051 - Ægissíða 1 spilda B. Breyting á heiti í Bólstað
Eigendur lóðarinnar Ægissíða 1 spilda B, F2342497, óska eftir að fá að breyta heiti lóðar
sinnar. Nýtt heiti verði Bólstaður skv. innsendri beiðni með tölvupósti 18.10.2022.

8. 2212035 - Vestri-Kirkjubær. Leiðrétting á uppruna lóða.
Yfirlýsing lögð fram um að 3 sumarhúsalóðir eru í landi Vestri-Kirkjubæjar (L164526)
en ekki Strandar (L164556) eins og ranglega var skráð þegar lóðirnar voru stofnaðar af
Strandarvelli ehf á sínum tíma.

9. 2212036 - Norður-Nýibær. Uppbygging ferðaþjónustusvæðis
Eigendur Norður-Nýjabæjar fyrir hönd Legendary Hotel and Resorts ehf óska eftir
heimild sveitarstjórnar til að leggja fram deiliskipulag af um 10 ha svæði úr jörðinni.
Væntanlegir eigendur jarðarinnar hyggja á stóraukna starfsemi ferða og gistiþjónustu
ásamt því að setja upp ýmiskonar fjölskylduvæna afþreyingarmöguleika á svæðið.
Umsókn lögð fram 8.12.2022.

10. 2211066 - Hesthúsvegur 5, Hellur
Kaupsamningur í Hesthúsveg 5, Hellu vegna uppkaupa á hesthúsum.

11. 2108027 - Hjóla- og göngustígur Hella-Hvolsvöllur
Kauptilboð á landspildu úr landi Lambhaga sem liggur að Strönd.

12. 2211090 - Lóðir innan þjóðlenda. Afnot og afgjald
Lóðir í þjóðlendum. Afnot og afgjald.

13. 2209020 - Frístundastyrkir
Tillaga að reglum um frístundastyrk.

14. 1611046 - Endurnýjun á yfirdráttarheimild sveitarfélagsins
Endurnýjun á yfirdráttarheimild hjá Arion banka.

15. 2211065 - Styrkur á móti fasteignagjöldum
Beiðni sóknarnefndar Skarðskirkju um styrk á móti fasteignagjöldum.

16. 2212015 - Umsókn um styrk - HSK 2023
Umsókn HSK um styrk vegna 2023.

17. 2208100 - Hugmyndir vinnuhóps um framtíðarskipulag íþróttavallasvæða
Skýrsla vinnuhóps um framtíðarskipulag íþróttavallasvæða í Rangárþingi ytra.

18. 2212030 - Tillaga D-lista um vinnuhóp fyrir göngu- og hjólabrú á Hellu
Fulltrúar D-lista Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að settur
verði á fót vinnuhópur til undirbúnings á byggingu göngu- og hjólabrúar yfir Ytri-Rangá
í tengslum við nýtt íbúðahverfi á Bjargi. Hópurinn afli viðunandi gagna og vinni
kostnaðar- og fjármögnunaráætlun þannig að hægt verði að ráðast í byggingu brúarinnar
sem fyrst eftir að nýtt hverfi fer í uppbyggingu.

19. 2212031 - Tillaga D-lista um vinnuhóp fyrir uppbyggingu rafhleðslustöðva
Fulltrúar D-lista Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að settur
verði á fót vinnuhópur til eflingar á uppbyggingu rafhleðslustöðva í Rangárþingi ytra.
Hópnum verði ætlað að gera úttekt á núverandi stöðu og tillögu að áætlun um
uppbyggingu m.a. við stofnanir sveitarfélagins. Hópurinn ræði jafnframt við þá aðila
sem reka slíkar stöðvar í dag um uppbyggingu fyrir almenning á hraðhleðslustöðvum.

20. 2212032 - Tillaga D-lista um gerð auðlindastefnu og endurskoðun á atvinnu- og
nýsköpunarstefnu
Fulltrúar D-lista Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að
Jafnréttis-, atvinnu- og menningarmálanefnd verði falið að vinna að gerð auðlindastefnu
samhliða endurskoðun á atvinnu- og nýsköpunarstefnu.

21. 2212033 - Tillaga D-lista um aukna umhverfisfræðslu
Fulltrúar D-lista Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að
umhverfisnefnd sveitarfélagsins verði falið að láta vinna áætlun um aukna
umhverfisfræðslu í sveitarfélaginu og kostnaðargreina. Unnið verði náið með grunn- og
leikskólum sveitarfélagsins og Sorpstöð Rangárvallasýslu. Niðurstöðum verði skilað til
sveitarstjórnar fyrir lok apríl 2023. Umhverfisfræðslan verði ætluð öllum almenningi í
sveitarfélaginu.

22. 2212034 - Tillaga D-lista um uppsetningu fræðsluskilta í sveitarfélaginu
Fulltrúar D-lista Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að
Jafnréttis-, atvinnu- og menningarmálanefnd verð falið að gera úttekt á stöðu
fræðsluskilta í sveitarfélaginu og geri áætlun um enn frekari uppsetningu slíkra skilta við
sögufræga staði og aðra sem vert er að kynna sérstaklega. Unnið verði náið með
hagsmunaaðilum og í samstarfi við markaðs- og kynningarfulltrúa sveitarfélagsins.
Áætlunin verði kostnaðargreind og niðurstöðum skilað til sveitarstjórnar fyrir lok apríl
2023.

23. 2212017 - Fundaáætlun 2023 - sveitarstjórn, byggðaráð, skipulags- og umf. nefnd
Fundaáætlun sveitarstjórnar, byggðarráðs og skipulags- og umferðarnefndr fyrir 2023.

24. 2212020 - Rekstraráætlun 2023 - Brunavarnir
Til afgreiðslu.

25. 2212021 - Rekstraráætlun 2023 - Félags- og skólaþj.
Til afgreiðslu.

26. 2211013 - Rekstraráætlun 2023 - Suðurlandsvegur 1-3 hf
Til afgreiðslu.

27. 2209021 - Rekstraráætlun 2023 - Oddi bs
Til afgreiðslu.

28. 2210035 - Rekstraráætlun 2023
Rekstaráætlun Sorpstöðvar Rangárvallarsýslu 2023.

29. 2211034 - Fjárhagsáætlun Vatnsveitu 2023
Til afgreiðslu.

30. 2211044 - Fjárhagsáætlun 2023 - Tónlistarskólinn
Fjárhagsáætlun Tónlistarskóla Rangæinga bs. 2023.

31. 2211048 - Fjárhagsáætlun 2023 - Húsakynni bs
Til afgreiðslu.

32. 2212011 - Fundargerð nr 2 og samþykkt fjárhagsáætlun 2023
Fjárhagshagsáætlun 2023 til afgreiðslu.

33. 2210081 - Gjaldskrá Odda bs. 2023
Til afgreiðslu.

34. 2211047 - Gjaldskrá Sorpstöðvar Rangárvallarsýslu 2023
Til afgreiðslu.

35. 2212023 - Gjaldskrá íþróttamiðstöðva 2023
Til afgreiðslu.

36. 2212024 - Tillögur að öðrum gjaldskrám í Rangárþingi ytra 2023
Til afgreiðslu.

37. 2212026 - Tillaga að reglum um afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega árið 2023
Til afgreiðslu.

38. 2212025 - Tillögur að álagningarprósentum, afsláttum og gjaldskrám fyrir árið
2023
Til afgreiðslu.

39. 2208121 - Fjárhagsáætlun 2023-2026
Fjárhagsáætlun 2023-2026. Seinni umræða.
Almenn mál - umsagnir og vísanir

40. 2211062 - Íbúakosningar sveitarfélaga, drög að reglugerð - samráðsgátt
Drög að reglugerð um íbúakosningar í samráðsgátt.

41. 2211093 - Langahlíð í Galtalækjarskógi. Beiðni um umsögn vegna gistingar
Egill M. Benediktsson fyrir hönd sýslumannsins á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna
beiðni Guðrúnar Jónsdóttur fyrir hönd félagsins Vinjar ehf, kt. 440522-2700, um
rekstrarleyfi til gistingar í flokki II, tegund "D" í húsnæði félagsins, Lönguhlíð, í
Galtalækjarskógi, Rangárþingi ytra. Beiðni barst 30.11.2022. Um mathsluta 35 er að
ræða.

42. 2201049 - Til umsagnar frá nefndasviði Alþingis - málasafn 2022
Umsangarbeiðnir frá nefndarsviði Alþingis um tillögu til þingsályktunar um öruggt
farsímasamband á þjóðvegum og frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna
sveitarfélaga.
Fundargerðir til staðfestingar

43. 2211001F - Byggðarráð Rangárþings ytra - 8
Fundargerð 8. fundar Byggðarráðs Rangárþings ytra.

43.5 2101015 - Helluflugvöllur. Skipulagsmál

44. 2211017F - Hálendisnefnd - 1

44.3 2211016 - Leyfi fyrir CanAm Iceland Hill Rally 2023

45. 2211013F - Skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra - 7
Fundargerð 7. fundar skipulags- og umferðarnefndar.

45.1 2211069 - Skógarhólar L219185, Landskipti.

45.2 2208103 - Stóru-Vellir landskipti. Þrastavellir og Reyrvellir.

45.3 2211082 - Austursel landskipti.

45.4 2211081 - Diddusel, Landskipti

45.5 2211080 - Efra-Sel 3C, Austursel. Landskipti

45.6 2211091 - Lambhagi. Landskipti spilda við þjóðveg

45.7 1705027 - Landmannalaugar, Mat á umhverfisáhrifum.

45.8 2208031 - Stóru-Vellir umferðarréttur

45.9 2211039 - Borg 4, Þykkvabæ. Skipulagsmál

45.10 2211070 - Háfshjáleiga 1, 2 og 3. Deiliskipulag verslunar og þjónustu

45.11 2211079 - Árbæjarhellir 2. Deiliskipulag.

45.12 2211071 - Nes land L164744, L193463 og L193464. Deiliskipulag

45.13 2211040 - Ægissíða 4, deiliskipulag verslunar- og þjónustu

45.14 2211077 - Vindlundur austan Sultartanga deiliskipulag

45.15 2211046 - Svínhagi L7A. Deiliskipulag

45.16 2209054 - Svínhagi Ás 10. Deiliskipulag

45.17 2209100 - Lækur 2, Holtum. Deiliskipulag

45.18 2208093 - Skólasvæðið. Deiliskipulag

45.19 2208101 - Uxahryggur 1. Deiliskipulag

45.20 2203105 - Íbúðasvæði austan Árbæjarvegar. Deiliskipulag

45.21 2210001 - Efra-Sel 3C. Deiliskipulag

45.22 2211072 - Grænir iðngarðar

45.23 2203006 - Rimakotslína 2. Breyting á aðalskipulagi

46. 2211020F - Byggingarnefnd um uppbyggingu á skólahúsnæði á Hellu - 4

47. 2211018F - Heilsu,- íþrótta- og tómstundanefnd - 4

48. 2211006F - Vinnuhópur um framtíðarskipulag íþróttavallasvæða í Rangárþingi
ytra - 5

49. 2211014F - Tónlistarskóli Rangæinga - 28

50. 2211012F - Húsakynni bs - 2

51. 2211011F - Vatnsveita Rangárþings ytra og Ásahrepps - 2

52. 2211015F - Sorpstöð Rangárvallasýslu bs - 225

53. 2211002F - Byggðarráð - vinnufundur - 4

54. 2211003F - Byggðarráð - vinnufundur - 5

55. 2211004F - Byggðarráð - vinnufundur - 6

56. 2211008F - Byggðarráð - vinnufundur - 7

57. 2211016F - Byggðarráð - vinnufundur - 8

58. 2211019F - Byggðarráð - vinnufundur - 9
Fundargerðir til kynningar

59. 2211073 - Fundargerð 589. fundar stjórnar SASS

60. 2211074 - 21. fundur Svæðisskipulagsnefndar Suðurhálendis

61. 2211084 - Stjórnarfundur Skógasafn 21.10.2022

62. 2211085 - Stjórnarfundur Skógasafn 28.11.2022

63. 2211086 - Fundargerð 915. fundar Sambands íslenskra sveitarfélaga

64. 2212006 - 75. stjórnarfundur Brunavarna Rangárvallsýslu

65. 2211043 - Fundargerð fjallskilanefndar Landmannaafréttar 9. nóv. 2022

66. 2212012 - HES - stjórnarfundur 223

67. 2212013 - HES - aðalfundur 2022

68. 2212018 - Stjórnarfundur nr. 66 FSRV

69. 2212019 - Stjórnarfundur nr. 67 FSRV

70. 2212028 - Aðalfundur Bergrisans bs. 2022

09.12.2022
Eggert Valur Guðmundsson, oddviti.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?