Opið fyrir umsóknir á sérstökum íþrótta- og tómstundastyrk

Opnað hefur verið fyrir umsóknir á sérstökum íþrótta- og tómstundastyrkjum fyrir börn sem búa á tekjulægri heimilum þar sem markmiðið er að jafna tækifæri þeirra til þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.

Umsóknarfrestur er til 1. mars!

Hægt er að sækja um styrk fyrir börn sem fædd eru á árunum 2005-2014 og búa á heimili þar sem heildartekjur heimilisins voru að meðaltali lægri en 740.000 kr. á mánuði á tímabilinu mars – júlí 2020. Styrkurinn er 45.000 kr. á hvert barn og um 13.000 börn eiga rétt á styrknum. Sveitarfélögin annast afgreiðslu styrkumsókna eftir að búið er að kanna rétt til styrksins inni á Ísland.is (https://island.is/styrkur-til-ithrotta-og-tomstundastarfs)

Styrkina er hægt er að nota til niðurgreiðslu á þátttökugjöldum vegna íþróttaiðkunar, tónlistanáms eða annarra tómstunda. Sveitarfélög setja reglur um úthlutun styrkjanna en fyrirkomulag getur verið breytilegt á milli sveitarfélaga til dæmis varðandi hvaða íþrótta- og tómstundastarf er styrkhæft, hvaða gögnum beri að skila með umsókn og afgreiðslutími umsókna.

Reglurnar má nálgast hér.

Umsóknareyðublað.

Styrkumsókn í Rangárþingi ytra

Til að sækja um styrkinn fyrir íbúa í Rangárþingi ytra þarf að hafa samband við Félagsþjónustu Rangárvalla- og Vestur- Skaftafellssýslu:

  1. með því að senda tölvupóst á felagsmal@felagsmal.is
  2. hafa samband í gegnum síma 4878125 og biðja um símtal við ráðgjafa vegna tómstundastyrks
  3. koma í afgreiðslu félagsþjónustunnar að Suðurlandsvegi 1-3, Hellu og fylla þar út umsókn um styrkinn

Með styrkumsókn þarf að fylgja útprentuð staðfesting frá island.is (má einnig vista og senda rafrænt í tölvupósti með umsókninni) um að viðkomandi eigi rétt á styrknum og einnig þarf að fylgja staðfesting á útlögðum kostnaði vegna íþrótta- og tómstundastarfs barns/barna í fjölskyldunni.

Ef vafi leikur á hvort ákveðið íþrótta- og tómstundastarf sé styrkhæft er hægt að fá leiðbeiningar sbr. leiðirnar hér að ofan.

Einungis er hægt að sækja um styrk vegna þátttöku í íþrótta- eða tómstundastarfi, ekki til kaupa á íþróttavörum, búnaði eða öðru þess háttar. Einungis er styrkt vegna barna á aldrinum 6-16 ára, fædd á árunum 2005 til 2014, þ.e. á grunnskólaaldri.

Starfsmenn Félagsþjónustu Rangárvalla- og Vestur- Skaftafellssýslu afgreiða umsóknir sem berast og svara umsækjendum að því loknu eða innan mánaðar frá því að öll gögn liggja fyrir. Ef viðkomandi fær synjun á umsókn sína frá starfsmönnum félagsþjónustunnar eða er ósáttur við niðurstöðu málsins getur hann skotið málinu til Félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur- Skaftafellssýslu sem fjallar þá um málið. Erindi þess eðlis skal sent skriflega ásamt rökstuðningi umsækjanda til:

Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur- Skaftafellssýslu

Suðurlandsveg 1-3

850 Hella

Wiadomosc z Powiatu Rangárþing ytra

W celu złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania należy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Powiatów Rangárvalla- i Vestur- Skaftafellssýsla:

  1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na felagsmal@felagsmal.is;
  2. kontakt telefoniczny pod numerem 4878125 i prosząc o rozmowę z doradcą w sprawie dofinansowania na zajęcia rekreacyjne;
  3. kontakt osobisty w recepcji Ośrodka Pomocy Społecznej przy Suðurlandsvegur 1–3, Hella, i wypełnienie na miejscu wniosku o przyznanie dofinansowania.

Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy załączyć wydruk poświadczenia z www.island.is (można również wysłać elektronicznie w wiadomości e-mail razem z wnioskiem) stwierdzającego prawo wnioskodawcy do dofinansowania. Ponadto należy załączyć poświadczenie poniesionych kosztów z tytułu zajęć sportowych i rekreacyjnych dziecka lub dzieci w rodzinie.

W razie wątpliwości, czy dane zajęcia sportowo-rekreacyjne kwalifikują się do dofinansowania prosimy o zaznajomienie się z instrukcjami, por. podane sposoby powyżej.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie aktywnego udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, a nie np. zakupu artykułów sportowych, sprzętu itp. Dofinansowanie przeznaczone jest jedynie dla dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia, urodzonych w latach od 2005 do 2014, tj. w wieku szkoły podstawowej.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Powiatów Rangárvalla- i Vestur- Skaftafellssýsla rozpatrują otrzymane wnioski, a następnie wysyłają do wnioskodawców odpowiedź po zakończeniu procesu rozpatrywania wniosków lub w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów. W przypadku otrzymania od pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzi odmownej lub niezadowolenia wnioskodawcy z decyzji dotyczącej przyznania dofinansowania, osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia odwołania do Komisji ds. Społecznych Powiatów Rangárvalla- i Vestur- Skaftafellssýsla, która zajmie się rozpatrzeniem odwołania. Pismo w tej sprawie wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy należy wysłać na poniższy adres:

Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur- Skaftafellssýslu

Suðurlandsvegur 1–3

850 Hella

Notice from Rangárþing ytra

In order to apply for a grant, you need to contact the Social Services of Rangárvalla- and Vestur- Skaftafellssýsla:

  1. via e-mail at felagsmal@felagsmal.is;
  2. by calling the phone number 4878125 and asking for a counsellor concerning a leisure activity grant;
  3. in person at the Social Services reception desk at Suðurlandsvegur 1–3, Hella, in order to fill in a grant application form.

Attached to the application form must be a print-out of a confirmation letter from www.island.is (which can also be sent in electronic form via e-mail, attached to the application form) proving that the interested party is entitled to the grant. Additionally, one must attach a receipt of expenditures due to sports and leisure activities of the child/children in the family.

In case of doubt whether a particular sports or leisure activity meets the eligibility requirements, please acquaint yourself with the instructions, cf. the above means.

It is only possible to apply for a grant for a sports and leisure activity—it does not apply to purchase of sports goods, equipment, etc. The grant application solely concerns minors at the age of 6 to 16, born in the years of 2005 to 2014, i.e., at the elementary and middle school age.

The workers of the Social Services of Rangárvalla- and Vestur- Skaftafellssýsla process received applications and send responses to applicants after the processing stage or within a month’s time, beginning from the date of receiving all the necessary documents. In case of receiving from the Social Services workers a refusal letter or being dissatisfied with the outcome of the application process, you have the right to submit an appeal to the Committee of Social Affairs of Rangárvalla- and Vestur- Skaftafellssýsla, which in turn will submit it for further deliberation. Submissions must be sent in writing, along with stated reasons of the applicant, to the following address:

Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur- Skaftafellssýslu

Suðurlandsvegur 1–3

850 Hella

Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að halda sem flestum börnum virkum í íþrótta- og frístundastarfi og tryggja jafnt aðgengi barna og unglinga að slíku starfi. Lögð hefur verið áhersla á að ná til sem flestra forráðamanna og hefur því verið komið af stað kynningarátaki á fjölda tungumála um íþrótta- og tómstundastyrkina.

Ásmundur Einar Daðason, félags-og barnamálaráðherra: „Covid-19 faraldurinn hefur haft gríðarleg áhrif á allt íþrótta- og tómstundastarf í landinu. Þegar þrengir að fjárhag fjölskyldna er mikil hætta á að þær dragi úr þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi og það á sérstaklega við um fjölskyldur í neðri hluta tekjudreifingarinnar. Rannsóknir sýna að íþróttir og frístundir hafa forvarnargildi og því er gríðarlega mikilvægt að við gerum allt sem við getum til að koma í veg fyrir brottfall hjá krökkum í íþróttum og tómstundum vegna faraldursins.”

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?