Starf félagsmálastjóra laust til umsóknar

 

Félagsþjónusta Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu bs óskar eftir að ráða félagsmálastjóra til starfa.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með rekstri og ábyrgð á allri starfsemi sem heyrir undir Félagsþjónustuna.  Um er að ræða félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónustu, barnavernd, þjónustu við fatlað fólk, þjónustu við aldraða, húsnæðismál, forvarnir o.fl.  Félagsmálastjóri ber ábyrgð á meðferð og varðveislu gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og þjónustugæða.  Einnig sinnir félagsmálastjóri teymisvinnu og starfar með mismunandi fagstéttum innan þjónustusvæðis sem utan.

Almennt stjórnunarsvið
Félagsmálastjóri starfar og stjórnar í samræmi við lög og reglugerðir sem gilda um verkefni félagsþjónustu. Einnig eftir lögum er varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu og samkvæmt markmiðum Félagsþjónustunnar og fjárhagsáætlunar  á hverjum tíma. Nokkrir helstu samráðsaðilar eru stjórn byggðasamlagsins, félags – og barnaverndarnefnd  og þjónusturáð í málefnum fatlaðra.

Menntunar- og hæfnisksröfur
Krafist er menntunar á sviði félagsráðgjafar, sálfræði eða sambærilegrar menntunar sem nýtist í starfi. Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði og geta unnið sjálfstætt, hafa góða skipulags- og samskiptahæfni og leiðtogahæfileika.  Bílpróf er skilyrði.

Reynsla af stjórnunastörfum á  vettvangi félagsþjónustu sveitarfélaga er æskileg/nauðsynleg.

Búseta
Æskilegt er að viðkomandi verði búsettur í Rangárvalla- eða Vestur-Skaftafellssýslu.

Kjör
Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags  og launanefndar sveitarfélaga.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Aðsetur Félagsþjónustunnar er á Hellu.

Umsóknarfrestur
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá berist fyrir 27. mars n.k. á netfangið
margret@rang.is eða í pósti: Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir, Bolöldu 4, 850 Hella.  Nánari upplýsingar veitir Margrét í síma 861-0484 eða í tölvupósti.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?