Auglýsing um nýtingu lands og landsréttinda innan þjóðlendu

AUGLÝSING

um nýtingu lands og landsréttinda innan þjóðlendu

Sveitarfélagið Rangárþing ytra auglýsir eftir aðilum til að nýta lóðir innan Rangárvallaafréttar.  Lóðirnar sem um ræðir eru í Hungurfitjum, í Króki, við Álftavatn og í Hvanngili. Á flestum lóðanna eru afréttarskálar í einkaeigu og skálar í eigu félagasamtaka. Aðrir umsækjendur en núverandi eigendur verða því að gera ráð fyrir að þurfa að leysa til sín skálana ef af úthlutun lóða verður.

Umrætt svæði er á þjóðlendu (Rangárvallaafrétti) skv. úrskurði óbyggðanefndar í máli nr. 3/2003. Í ljósi þess þarf leyfi sveitarfélagsins Rangárþings ytra til að nýta land og landsréttindi á svæðinu, sbr. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlenda og áfrétta. Jafnframt þarf samþykki forsætisráðuneytisins þar sem umrædd nýting á að vara lengur en til eins árs, sbr. 2. mgr. 3. gr. sömu laga.

Rangárþing ytra hefur samþykkt deiliskipulag fyrir öll ofantalin svæði.

Skilmálar sem einkum verður litið til við ákvörðun um leyfisveitingu á umræddu svæði eru eftirfarandi. Ekki skal litið svo á að röðun þeirra gefi til kynna vægi einstakra skilmála innbyrðis:

- hvernig viðkomandi hyggst nýta lóðina í þeim tilgangi að hafa þar þjónustu fyrir ferðamenn og aðra sem eiga leið um svæðið,

- frágangur mannvirkja og annarrar starfsemi. Sveitarfélagið mun sérstaklega líta til þess að frágangur verði með þeim hætti að samræmist landslagi vel og stingi ekki í stúf við umhverfið að öðru leyti,

- þekking og reynsla viðkomandi aðila af rekstri gisti- og afþreyingarþjónustu, s.s. gistihúsa á miðhálendinu og starfsemi afréttarskála,

- reynslu af gerð og viðhaldi göngustíga og annnarra ferðaþjónustutengdra mannvirkja.

Upplýsingar um deiliskipulög svæðisins má nálgast hjá skipulagsfulltrúa á skrifstofu Rangárþings ytra, Suðurlandsvegi 1-3, 850 Hellu og á heimasíðu www.ry.is.

Áhugasamir aðilar vinsamlegast sendið tillögu að notkun á umræddu svæði til sveitarfélagsins Rangárþings ytra, eigi síðar en 28. apríl nk.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?