Laust starf - launafulltrúi

Hella á 90. ára afmælinu sem haldið var uppá í tengslum við Töðugjöld í sumar.
Hella á 90. ára afmælinu sem haldið var uppá í tengslum við Töðugjöld í sumar.

Rangárþing ytra óskar eftir að ráða launafulltrúa á skrifstofu sveitarfélagsins í 100% stöðu. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:
• Launavinnsla og frágangur launa
• Launaröðun og launagreiðslur skv. kjara- og ráðningarsamningum
• Upplýsingagjöf varðandi launavinnslu og kjaratengd mál
• Ýmis umsjón og utanumhald í tengslum við starfsmannakerfi og upplýsingar
• Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda í málum tengdum mannauði og starfsmannahaldi
• Gerð launaáætlana
• Þátttaka í stefnumótun
• Greining og úrvinnsla gagna
• Eftirfylgni og endurgjöf
• Önnur verkefni við bókhald o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun skilyrði
• Þekking og reynsla af launavinnslu og/eða bókhaldi skilyrði
• Góð þekking á upplýsingatækni, s.s. Excel
• Þekking á Navision kostur
• Hæfni til að greina gögn og upplýsingar
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð

Hjá Rangárþingi ytra starfa um 150 manns í allt hjá hinum ýmsu stofununum en skrifstofa sveitarfélagsins er staðsett á Hellu.

Umsóknarfrestur er til 10. janúar. Umsókn skal senda með rafrænum hætti á klara@ry.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Klara Viðarsdóttir fjármálastjóri (klara@ry.is) og Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri (agust@ry.is).

Rangárþing ytra – www.ry.is – s: 4887000

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?